Dance

 

psp 9

Materialer

Unzip alle tuber til psp
De fleste tuber ligger samlet på et layer og layerne er omdøbt til tubernes navne

McHTShape skal du placere i din preset folder
Billedet her kan du trække med ned som pegepind

Nyt layer 688 x 383
sæt din forgroundcolor til #bdad94
og din backgroundcolor til #fbf2e9

Lav en gradient med følgende indstillinger

og floodfill
aktiver tuben "dance clouds" - copy og paste as new layer
Aktiver dit Preset shape tool
tryk på pilen så din gradient nu ligger nederst og luk af for din forgroundcolor

Tegn med din preset som her

Add drop shadow

Klik nu inde i midten af din shape med magic wand
Selections - Modify - Expand - sæt tallet til 6 eller 8
alt efter hvor stor du har tegnet din shape

Nyt layer

Åben det medfølgende layer med tuberne på og aktiver tuben der ligger øverst "trappe"

copy og over på dit arbejdsbillede

image - paste into selection
lower opasity til ca. 38

Selection - select none

Aktiver nu tuben (ligger på layer for sig selv) "dan par"
copy og paste as new layer

Ryk tuben ud til venstre så han lige træder på 1.trin
Dublicate ude i dit layer
Ryk dette layer ned under originalen
Klik i deform tool

træk nu midt på med musen og hiv tuben lidt ud og op til venstre

Lower opasity til ca. 50
med din lasso tegner du op som her

og klik på din dele tast et par gange

Selections - select none

Aktiver tuben "pile" på dit layer med tuber
copy
over på dit arbejdsbillede - paste as new layer
sæt pilene på plads (se færdige image)

Aktiver skiftevis de resterende tuber på samme måde og placer dem korrekt

Når alle tuber er placeret korrekt og du er tilfreds
aktiverer du dance frame
copy
paste as new layer på dit billede
Aktiver nu layeret med pilene på dit arbejdsbillede

Adjust - Add/remove Noise - Add noise - sæt tallet til 15
Højreklik med musen i kanten af dit arbejdsbillede

- copy merged
Åben din Animationshop

Paste as new animation - retur til psp
Klik undo 1 gang
Adjust - Add/remove Noise - Add noise - sæt tallet til 20
Højreklik med musen i kanten af dit arbejdsbillede copy merged
over i AS igen
Paste after current frame- retur til psp
Klik undo 1 gang
Adjust - Add/remove Noise - Add noise - sæt tallet til 20
Højreklik med musen i kanten af dit arbejdsbillede copy merged

over i AS igen

Paste after current frame- retur til psp
Klik undo 1 gang
Adjust - Add/remove Noise - Add noise - sæt tallet til 25
Højreklik med musen i kanten af dit arbejdsbillede copy merged

retur til AS igen - Paste after current frame

Hvis du er tilfreds med animationen er du nu færdig

Håber du kunne lide tutten

Hanne©Mounier
2007