Do you remember

 

Skrevet i psp9
Materialer

Unzip tuber til psp
remember frame skal i Frames mappen
remember_book åbnes inde i animationsshop

Billedet her kan du trække med ned som pegepind

Nyt layer 600 x 450
sæt din backgroundcolor til #c67352
floodfill dit image

Åben rem temp - copy og paste as new layer
placer midt på

Åben tuben GWYN MIST - copy og paste as new layer
image - free rotate

ryk tuben ned i højre hjørne

Åben tuben rem temp2 - copy og paste as new layer
placer lige som på billedet

Åben tuben temp scene - copy og paste as new layer

Åben tuben temp couple - copy og paste as new layer
placer parret så de "går" på vejen

Åben tuberne temp chain og temp bottels og placer oppe i kanten

Åben tuben temp chain bottels - copy og paste as new layer

placer oppe i højre hjørne

Merge all layers visible

Image - picture frame

Åben tuben remember frame - copy og paste og placer nede i venstre hjørne
åben også tekst tuben - copy og paste as new layer

Placer teksten nogenlunde således:

med dit lasso tool og indstilling sådan her

tegner du op på teksten således

og hit din delete tast
selections - select none

Add evt. dit navn
Merge all layers visible
Image - copy
Åben din animationsshop - paste as new animation
Dublicate til du har 25 frames
Åben tuben remember_book fra AS og bemærk her også er 25 frames
tilbage på dit billede - edit - select all
klik på din bog - edit select all - edit - copy
retur på dit billede
edit - paste into selected frames
og slip ikke med musen før bogen ligger korrekt
der er en mørk skygge over bogen den skal ligge indenfor den ramme
du placerer bogen i

resize 1 gang

Edit - frame properties - sæt tallet til 25
Så er du færdig
Hanne©Mounier
2007