Dreams


psp9

Matrialer HER

Unzip alle tuber til psp

Billedet her kan du trække med som pegepind


Åben "Dreams back"

Åben "dreams fill" - copy og paste as new layer
Åben dreams scene - copy og paste as new layer
placer øverst oppe i venstre hjørne
se færdige image - ryk layeret ned under "dreams fill"

Åben nu de 3 farvede firkanter - copy og paste as new layer
placer dem som her

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
placer således

Luk nu af for de 2 nederste farvede firkanter og sørg for no1 er aktiv
copy merged

Åben din Animation shop
paste as new animation

Retur til psp
luk af for dit no1 og aktiver no2
copy merged
i AS - paste after current frame

Retur til psp - luk af for no2 og aktiver sidste no3
copy merged
i AS - paste after current frame
Edit select all - Animation - Frame properties
sæt tallet til 100
Du kan evt. resize dit tag

Håber du nød denne tutorial
Hanne©Mounier
2007