<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> All your dreams

All your Dreams

Skrevet i psp9 og Animationsshop

Unzip materialer til psp
og unzip mask til din mask folder

Billedet her kan du trække med som pegepind

 

Nyt layer 600x450
sæt din backgroundcolor til #7d3e39
og forgroundcolor til #270101
Lav en gradient med følgende indstilling

Floodfill med din backgroundcolor
Nyt layer
floodfill med din gradient

Layers - Load/Save mask - load from disk
find din mask og sæt disse indstillinger

Layers - Merge group
Add drop shadow

Aktiver nu din Magic wand med disse indstillinger

og klik i de 3 firkanter

Nyt layer
Åben nu tuben "Watcher_Tag" - copy og paste into selection
Selections - none

Åben tuben med sløjfen - copy og paste as new layer
Resize 1 gang - image Mirror
Placer som her

Åben nu tuben "Yvonne" - copy og paste as new layer
Resize 3 gange - Image-Mirror Add drop shadow

og placer som her

Åben text tuben - copy og paste as new layer
resize 1 gang med samme indstilling som tidligere
placer i det miderste billede

Nu skal du aktivere din magic Wand igen
og klikke på "Yvonne" kjole som her

Adjust - Add/remove noiese - Add noise

Selections - select none
copy Merged
Åben din Animationsshop
Paste as new animation - retur til psp igen

Klik i undo til Noise er væk men selectionen stadig er aktiv
Add Noise igen - ændre tallet 15 til 20
Selections - select none
copy Merged
over i AS - paste after current frame - retur til PSP igen
klik igen i undo 2 gange
Add Noise igen - nu med tallet sat til 25
Selections - select none
Copy Merged
over i AS og paste after current frame
Se din animation.... tilfreds ? så er du faktisk færdig ;-)

Hanne©Mounier
2007