<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Beige Music

Beige Music

Skrevet i psp9 og animationsshop

Unzip tuber til din psp

Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600x450
floodfill med farven 6d5e4b

Åben "template" copy og paste as new layer

layers - dublicate - image - free rotate


dublicate - image - free rotate

dublicate - image - mirror

du skulle nu gerne have dette

stil dig på dit backgroundlayer
Åben "oval" copy og paste as new layer

luk evt. af for din background så du kan se hvad du laver
selections - select all - float - nyt layer

åben tuben "tubed by monicque42" copy og paste as new layer

med dit mover tool rykker du tuben lidt længere mod venstre

stadig selecteret
stil dig på tube layeret
selections - invert
hit din delete tast
selections - select none

Åben din background igen

Åben din tekst tube - copy og paste as new layer
Placer som på færdige image

Stil dig på din background
selections select all - modify - select selection borders

Nyt layer
forgroundcolor til #b9aa95
og backgroundcolor til #796a55
Lav en gradient på din forgroundcolor således

nyt layer - floodfill med din gradient
selections - select none
Layers - arrange - bring to top

Luk nu af for dine 3 copy layers af din template

copy merged
Åben din AS
paste as new animation

retur til psp
Åben næste layer med din template

copy merged
over i AS
paste after current frame
retur til psp
Åben igen det næste layer

copy merged
over i AS
paste after current frame
retur til psp
Åben det sidste layer

copy merged
over i AS
paste after current frame
Edit select all - edit copy
på et tomt sted på "skrivebordet" -

paste as new animation
edit select all - edit copy - animations - reversed frames
marker dit image - scroll til sidste frame
edit select all - animation - frame properties
sæt tallet til 25
tilfreds ? så er du færdig

Hanne©Mounier
2008