<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Best Friends

Best Friends


Skrevet i psp 9 og AS

Åben tuber i din psp
Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer - str 600 x 450
floodfill med farven #d0ecfc

Åben tuben copy og paste as new layer
med deform tool hiver du i den i længden så den fylder mere

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer på dit "papir"

Åben nu tuben copy og paste as new layer
resize 3 gange

Add drop shadow

Placer hende nede i venstre side

Åben tuben "slat" - copy og paste as new layer
Placer ovre i højre side som jeg har gjort

Åben tuben "slat frame" - copy og padte as new layer
add samme drop shadow som tidligere

Copy din tube

Marker dit slat layer (den sorte)
Selections - select all - float
stadig selected
Edit - paste into selection

Åben tuben "blinkie square" - copy og paste as new layer
Placer lige ovenpå det du lige har lavet

nu skal vi have farver i de små firkanter i din blinkie

Luk af for dine layers
slat
slat frame
og tuben du indsatte i selectionen
så du kun har dette

marker din blinkie i layers - højreklik og rename den til Blinkie

aktiver nu din magic wand - og brug disse indstillinger

stil dig på din blinkie
vælg en farve fra isen som "fyld" jeg har valgt #d0ecfc
klik med magic wand som her

Nyt layer
fill de 4 små firkanter med din farve
jeg har sat farvede prikker så du kan se det

selections - none
rename dit layer til "1"

stil dig på din blinkie
nyt layer
klik med magic wand som her
fill - din egen farve

selections - none
rename dit layer til "2"

stil dig på din blinkie
nyt layer
klik med magic wand som her
fill - din egen farve


selections - none
rename dit layer til "3"
sådan bliver du ved til alle tomme firkanter er udfyldt

dine layers skulle gerne se således ud nu

Åben alle dine layers - stil dig på det øverste
Åben "psp frame" - copy og paste as new layer

Åben igen alle dine layers
OG luk af for layer 1 til og med 9
stil dig på øverste layer

Edit - copy merged
Åben din AS

paste as new animation
retur til psp
åben for layer "2"
Edit - copy merged
over i AS
paste after current frame
retur til psp igen
Åben "3"
Edit - copy merged
over i AS
paste after current frame

Sådan fortsætter du til alle dine 9 layers er brugt

Edit - select all - animation - frame properties
sæt tallet til 15
Edit - select all - edit - copy
på et tomt sted i din AS - paste as new animation
Edit select all - Animation - Reverse Frames
du har nu 2 animationer
Marker din første
scroll til sidste frame
Marker din animation nr 2
Edit select all - Edit - copy
Marker din 1.animations sidste frame
Edit - paste after current frame

Edit - select all - resize

Nu er du færdig
Håber du har nydt denne tutorial
Hanne©Mounier
2008