<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Boys dont cry
Boys Don't Cry

Skrevet i psp9 og AS
Unzip alle tuber til psp

Billedet her kan du trække med som lineal

Åben "temp1" - shift+D og luk originalen
stil dig på nederste layer
Åben tuben "copy of 1899" copy og paste as new layer
placer som på billedet

Åben "temp" - copy og paste as new layer
med din magic wand

klikker du inde i halvcirklen til højre 2 gange
så hele halvcirklen er markeret

Nyt layer
Åben tuben "by_stirner_lovemeplease" - copy og paste into selection
selections - select none
lower opasity til ca. 40
Åben teksttuben "boys" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet eller hvor du synes

Åben tuben "bow" - copy og paste as new layer - placer nederst til højre
på rammen

Åben tuben "Frau" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet
Add lidt drop shadow

Åben tuben "flower" - copy og paste as new layer
Placer på rammen i højre side

add evt. en border lavet med en gradient i de farver der er i billedet

sæt forgroundcolor til #b28c49
og backgroundcolor til #5a2c12

add drop shadow som du synes

copy

Åben din AS
Browse efter tuben "dont"
Image - Insert image Transition

klik i customize

klik ok
delete sidste frame
Image -select all - copy
Paste as new animation - på dit "bord"
Image select all - animation - reverse frames
Edit - copy
Tilabge på din første animation - marker sidste frame som aktiv
Edit paste after selected fram
Du skulle nu gerne have 16 frames

Marker dit billede - dublicate til 16 frames
Edit - select all
Marker din "Dont" animation - Edit - select all - copy
over på billedet - edit - paste into selected frames
Placer teksten på hendes hånd
Edit select all - animation - frame properties -sæt tallet til 25.
Nu er du færdig
Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2008