<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> mouli cafe

Cafè


Skrevet i psp 9

Materialer
Unzip alle tuber til din psp
Billedet her kan du trække med som lineal


Start med at åbne "background layer" - shift+D og luk originalen
Åben tuben "cafe lady" - copy og paste as new layer
Placer nede i højre side
Åben tuben "scene" - copy og paste as new layer
Placer som på det færdige image

selections - select all - float
Modify - select selection borders

New layer (stadig selecteret)
sæt din Background/Fill properties til #c7bdad
floodfill

Add drop shadow

og en gang mere med minus foran V og H
Åben de 2 tuber med skiltet
copy og paste as new layer og placer dem over billedet

Åben tuben "black chains"
copy og paste as new layer og placer dem så de hænger fra skiltet
Layers - merge visible - copy
Åben din Animationsshop
paste as new animation - dublicate så du har 3 frames

Edit - select all
Åben "mouli kat"
Edit select all - copy
Tilbage på dit image - Edit paste into selected frames
Placer katten i kanten af det lille billede
(eller hvor du synes)
Tilfreds med animationen ? så er du nu færdig
Håber du kunne lide denne "lyn tut" *S*

Hanne©Mounier
2007