<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Can you see me ?
Can you See me ?


Skrevet i PSP 9 - Animationsshop og filteret
VM Naturel - Sparkel
Materialer
Billedet her kan du trække med som lineal

Start med nyt at åbne "back" - shift D og luk originalen

Åben tuben "Image15" - copy og paste as new layer
Resize 2 gange

Placer tuben inde i cirklen
Dublicate - image mirror - ryk lidt ud til venstre
Lower opasity på tuben til ca. 26

Åben tuben "filter" - copy og paste as new layer

Åben tuben "Image12" - copy og paste as new layer - placer oppe til venstre
Skriv en tekst du synes passer til......
Placer som du synes eller som færdige image

Layers - merge visible
Sæt forground til #da9763
og background til #fbdda9
Lav en gradient med disse indstillinger

Add borders

Med din magic wand select den hvide bort og floodfill med gradienten
Add igen samme border - select med magic wand - klik i din gradient og fjern
hakket ved "invert"

floodfill med gradient.
Nu skal der stjernestøv på.....
Med din lasso tegner du op ca. som her

Effects - plugins - VM Naturel - Sparkel
med disse indstillinger

Højreklik INDE på billedet og selectionen forsvinder
copy
Åben din AS
paste as new animation
retur til psp
klik i undo 2 gange
Effects - plugins - VM Naturel - Sparkel
med disse indstillinger
Det er kun tallet i Random Seed du skal indstille

Højreklik INDE på billedet og selectionen forsvinder - copy
over i AS og paste after selected frame
Gentag sparkel 1 gang mere og ændre Random Seed til 227

Højreklik INDE på billedet og selectionen forsvinder - copy
over i AS og paste after selected frame
Add dit navn
Tilfreds ? så er du færdig *S*

Hanne©Mounier
2007