Carneval


Skrevet i psp 9 og AS
Unzip tuber i din psp
carneval Frame lægges i din pspframes folder
Plugin: Mura Meister - copies


Billedet her kan du trække med som lineal

Åben "Image20.psp" - Shift+D - luk originalen
Effects - plugin - Mura Meister - copies
Med følgende indstillinger

vælg dit selection tool og

stil dig derefter med musen i midten af din cirkel og træk med musen
til du når ud som herunder - klik derefter delete med musen
STADIG selecteret .......

selections - modify - select selections border med disse tal


New layer
sæt dit forgroundcolor til #2f3976
og backgroundcolor til #51a9ff
lav en gradient med disse indstillinger

floodfill din selecterede borderkant
add shadow

og 1 gang mere med - i H & V
Layers - Merge visible

- resize 1 gang MEN med hak i all layers

gå til forground/background og lav denne gradient

Nyt layer - ryk dette layer ned i bunden
floodfill med gradient
ryk din cirkel lidt nedad
stil dig med musen på dit baggrundslayer
Åben tuben 1034 luzchristina - copy og paste as new layer

resize tuben 2 gange - uden hak i alle layers
lower opasity til ca. 84

åben tuben "bow" - copy og paste as new layer
placer som her

Åben tekst tuben - placer foroven
Åben tuben med damen - copy og paste as new layer
resize tuben 1 gang - Placer som på færdige image -

Åben tuben "charms" - vælg månen Placer som her
og tegn ligeledes op med lasso og delete

Nu skal der frame på


copy merged - Åben nu AS - paste as new animation

tilbage til psp
stil dig nu på layeret med månen - copy
over i AS - paste as new animation
Effect - insert image effect - underwater
med disse indstillinger sån ca.

klik customize og

klik ok - gå til frame 1 - delete
klik på dit image - dublicate til samme antal frames - dvs 12
Edit select all
klik på din måne
Edit select all - Edit copy - marker dit billede
Edit - paste into selected frame
Edit select all - frame properties - sæt tallet til 25
Nu er du færdig - du kan evt. resize dit billede 1 gang.
Hanne©Mounier
2010