<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Dare to be....

Dare to be.....


Skrevet i psp9
Materialer her

Billedet her kan du trække med som pegepind

Unzip dine tuber til Psp
Nyt layer 600x450
Sæt din backgroundfill til #e6735e og floodfill

Åben tuben leaves - copy og paste as new image
Åben nu tuben frame - copy og paste as new image
Du skal muligvis rykken den en anelse mod venstre

Åben tuben frame small - copy og paste as new image
Placer så du dækker den hvide kant

Åben tuben hmo_redayc - copy og paste as new layer
resize 5 gange

placer den i venstre side på rammen
add lidt drop shadow
Åben tuben "leave" - copy og paste as new layer - resize 1 gang
Placer den oppe i venstre hjørne

I dine layers - dublicate - image mirror
resize 3 gange og placer igen på rammen således

Dublicate igen - flyt den ned som på færdige image
dublicate igen - image mirror og ryk til højre
Dublicate en gang mere og flyt op i højre hjørne
Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer i midten forneden

Åben tuben "figur" - copy og paste as new layer
I layers - marker layer med "figur" - højreklik - move down
Åben tuben "mou_umbrellagirl" - copy og paste as new layer
Placer som her

Sæt din forgroundcolor til #ff9b66
og backgroundcolor til #ff1c1a
Lav en gradient med disse indstillinger

Image - add borders - sæt tallet til 4 og hvid
marker det hvide med magic wand
floodfill med din gradient
Nu er du færdig

Gem som jpeg fil

Hanne©Mounier
2007