<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Electric

Electric


Skrevet i psp 9 - og Animationshop
Filter - Alien Skin Xenofex2 - Electrify
Materialer
Unzip tuber til psp

Billedet her kan du trække med som lineal

Start med at åbne Backele.jpg - Shift+D og luk originalen
Aktiver dit selection tool og klik i custom selection og brug disse indstillinger

Stadig selecteret - Selections - Modify - select selection borders

Nyt layer og floodfill med mørk farve
add drop shadow -

I layers - Dublicate og med dit deform tool hiver du i håndtaget og drejer rammen
en anelse og placerer som på færdige image

Åben tuben hmo_hair - copy og paste as new layer
resize tuben hvis du synes - placer hende i rammen til venstre

Åben tuben solur - copy og paste as new layer
Placer i højre ramme

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer og sæt på plads foroven

Stil dig på dit baggrundslayer
selections - select all - Modify - contract med 5
selections - invert - nyt layer og floodfill med din mørke farve
Add samme drop shadow som tidligere
Luk nu for alle layers undtagen dine to rammer
Merge disse to layers visible
Åben de andre layers igen
Effect - Alien skin - Xenofex med disse indstillinger

Klik oppe i GLOW

tilbage til "Basic" og klik ok
Edit - Copy Merged
Åben din Animationsshop og paste as new animation - retur til psp
Klik i undo til trådene er væk og gentag electrify
Klik 2 gange i Random seed
Over i AS - paste after current frame
Retur til psp
Klik undo og gentag igen electrify
Gentag til du er tilfreds med antallet af lyn.

Når du er tilfreds - evt. resize og gem som gif

Hanne©Mounier
2007