Female Attraction


Skrevet i psp9 og Animationshop

Unzip dine tuber til din psp
Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600 x 450
Klik på din "print screen" på dit tastatur
Højreklik i psp og paste as new limage
Brug nu dit crop tool og "klip" så du kun har den ternede baggrund

dobbeltklik og du har kun den ternede baggrund
Nu kan vi arbejde videre

Åben tuben "min fladskærm" - copy og paste as new layer
add drop shadow

Åben tuben hmo_mel04 - copy og paste as new layer
Resize tuben 2 gange og flyt på plads som på billedet
Med lasso tegner du op sådan her

Hit din delete tast
højreklik på dit billede og det selekterede forsvinder
Åben nu tuben hmo_mel05 - copy og paste as new layer
Image - mirror - resize 3 gange og flyt på plads
Stil dig nu på layeret med skærmen
aktiver din magic wand og klik inde midt i
dernæst - selections - modify - expand

Nyt layer
Åben Bg_1 - copy og paste into selection
Selections - select none
ryk layeret 1 gang ned så den ligger under layeret med skærmen
Åben tuben engel - copy og paste as new layer
sæt på plads som på billedet
Åben tuben Ornament_3 - copy og paste as new layer - ryk på plads
i layers - højreklik - arrange - move to bottom

stil dig på layeret med skærmen
Åben tuben hjerte - copy og paste as new layer
resize tuben 5 gange og flyt på plads i kanten af skærmen
med dit lasso tool tegner du således op

hit din delete tast - højreklik i billedet og selection er væk

Åben tekst tuben copy og paste as new layer - placer teksten

Layers merge visible - copy
Åben din AS

Paste as new animation
Find "danser" - der er 31 frames
Dublicate dit billede til samme antal frames
Edit - select all
marker "dancer" - edit select all - Edit - copy
over på dit billede igen
Edit paste into selected frame
Animation - resize

Edit - select all - Animation - frame properties - sæt tallet til 7
Se nu dit færdige resultat - tilfreds ? så er du færdig

Hanne©Mounier
2007