<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Follow

Follow


Skrevet i psp9 og Animationsshop
filtre - Eye Candy 4000 - Smoke

Unzip tuber til din psp og unzip mask til din mask mappe

Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600x450
Backgroundcolor #000000
og forgroundcolor #c00000

floodfill dit layer med den sorte
nyt layer
floodfill med den røde
Layers - Load/save mask - Load from disk
find din mask og sæt disse indstillinger


klik ok

Layers - merge groupÅben tuben "scene" - copy og paste into selection

Åben tuben "female" - copy og paste as new layer
placer nede i højre hjørne
Åben tuben "Last cigarette" - copy og paste as new layer - Resize 1 gang


placer som her

Åben nu tekst tuben og placer oppe i venstre hjørne over benet

Nu skal røgen animeres
Aktiver dit selection tool og tegn udenom røgen ca. således


selections - Modify

Klik ok
Stadig selected
Effect - plugins - Eye Candy 4000 - Smoke


klik ok - selections - select none - copy Merged
Åben din AS

Paste as new animation
retur til psp
Klik undo 2 gange
Effect - plugins - Eye Candy 4000 - Smoke

klik nu 1 gang i Random Seed - ok
selections - select none - copy Merged
over i AS

Paste after current Frame
Retur til psp igen
Gentag Eye candy smoke og klik 1 gang i Random Seed
Selections None
copy Merged - over i AS

Paste after current frame

Nu har du 3 Frames i AS - Edit select all - Animation - Frame Properties
sæt tallet til 50
Nu er du færdig

Hanne©Mounier
2007