<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Gone

Gone

 


Skrevet i psp9 og Animation shop
Materialer

Unzip tuber til psp
ROBERTABLING skal åbnes i Animationsshop

Billedet her kan trækkes med som pegepind

Nyt layer 612x412
Åben "Work bag" - shift + D og luk originalen

Åben tuben "face" - copy og paste ad new layer
Ryk ud i højre side

Åben tuben "angel" - copy og paste as new layer
Flyt lidt til venstre - i layers sæt Blend Mode til "Luminance"

Åben tuben "Leaf" - copy og paste as new layer
Placer ude i venstre side
Dit image skulle gerne se sådan ud nu

Åben tuben "book" - copy og paste as new layer
Resize 1 gang

Placer bogen som på færdige image
Åben tuben "ranke" copy og paste as new layer
Placer foroven
Åben tuben "chain" - copy og paste as new layer
Placer i venstre side så det ser ud som om den holder fast i bogen
Layers - dublicate - Imgae - mirror og ryk på plads i højre side
Åben tuben "lost angel" - copy og paste as new layer
Sæt tuben i højre side af bogen


Åben nu tekst tuben - copy og paste as new layer
Image - Add borders


Marker med magic wand det hvide
Sæt forgroundcolor til #cebdad
og backgroundcolor til #e2d4c8
Lav gradient med følgende indstilling


og floodfill
Add drop shadow

Selections - select none
Gentag Add borders
Klik i dit gradient layer og fjern hakket i "invert"
marker det hvide meg magic wand og floodfill
selections - select none

Image - copy
Åben din Animationsshop
Browse efter ROBERTABLING.. se hvor mange frames den har (21)
Dublicate dit billede til samme antal frames
Edit - select all
Marker din blind - edit - select all - copy

retur på dit billede - Edit - paste into selected frame
placer stjernen - jeg har sat den ved englen i midten
Tilfreds ? så er du færdig
Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2007