<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> He loves me..... not

He Loves me - notSkrevet i psp9 og AS

Filter: VM Distortion - Radiator
Åneb tuberne i psp

Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600 x 450
sæt forgroundcolor til #2b5971
og backgroundcolor til #598cae
lav en gradient

floodfill dit image
Effect - plugins - VM Distortion
med disse indstillinger (default)

Åben nu tuben "mou_he loves me" - copy og paste as new layer
resize tuben 3 gange

placer som på billedet
Add drop shadow

Åben tuben "HeLovesMe" - copy og paste as new layer - Image Mirror
resize tuben 3 gange og sæt hende nede i højre hjørne.

Åben tuben "Chemist" - (blomsten) - copy og paste as new layer
resize tuben 5 gange - placer oppe i højre hjørne - layers - arrange - move down

lower opasity til ca. 72
Åben tuben "tekst" - marker "he loves me" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet under drengen
åben 2. del af teksten med "not" - og placer lige efter
Luk layeret med "not"

Åben nu tuben "blomsterblad" - copy og paste as new layer
Placer oppe mellem hendes fingre

Nu skal bladet "falde"
Copy Merged
Åben AS
Paste as new animation
retur til psp

nu rykker du bladet lidt nedad

copy merged - over i as
Paste after selected frame
retur til psp
ryk bladet nedaf igen

copy merged - over i AS
paste after selected frame
retur til psp
ryk bladet nedaf igen

copy merged - over i AS
paste after selected frame
retur til psp
ryk bladet nedaf igen - næsten helt ned

copy merged - over i AS
paste after selected frame
retur til psp
Luk layeret med bladet og åben layeret med teksten "not"
copy merged - over i AS
paste after selected frame
du skulle nu gerne have 6 frames

Edit select all - animation - frame properties
sæt tallet til 50
Du er nu færdig
Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2008