<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> keep love

Keep Love living


PSP9

Unzip alle tuber til din psp

Billedet her kan du trække med som lineal


Materialer


Jeg har lavet det meste af arbejdet for jer for der er brugt mange filtre...
Start med nye layer
600 x 450

Åben "image23" - copy og paste as new layer
Dublicate - image mirror
brug dit mover tool til at flytte dem op af hinanden

dublicate igen - image flip - sæt på plads - dublicate - image mirror
Sørg for de passer nøjagtigt sammen
når du har sat de fire sammen skal du croppe dit billede
og så merge all layers visibleLayers - merge visible

Åben "image42" - copy og paste as new layer
Åben det layer med materialer og klik på "mand" - copy og paste as new layer
ryk ham ud til højre

åben nu tuben "bow" - copy og paste as new layer


Dublicate - image flip
placer nede i næste "spids"

Dublicate - image mirror

Åben tuben "dame" - copy og paste as new layer - ryk hende lidt til højre
så hendes hage er fri

Åben tuben "kæde" - copy og paste as new layer
Placer ude i venstre side (se færdige image)

åben tuben "tekst" - copy og paste as new layer - sæt på plads

sæt din forgroundcolor til #ffe5b2
og din backgroundcolor til #f5b985
Laven gradient med disse indstillinger

Add borders

med din magic wand klikker du i den hvide ramme og floodfill med gradient - klik med gradienten 2 gange
selections - select none
Nu er du færdig

Håber du nød tutten
Hanne©Mounier
2007