<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> key

Key to My Heart


Skrevet i psp9 + Animationshop

HVIS du har svært ved at lave screen animationen er den vedlagt HER
(allelayers er lukket for at spare plads - luk dem op)

Unzip og Åben tuberne i din Psp
Billedet her trækker du med dig som "pegepind"

Nyt layer 600 x 450
Sæt din forgroundcolor til #95a6d1
og din backgroundcolor til #bfcbe5
Lav en gradient med disse indstillinger

og floodfill dit image
i layers - Dublicate - Image - mirror og lower opasity til ca 48
Layers - Merge visible
Layers - Dublicate - image - flip - og igen lower opasity til ca 48 - Merge visible
Dette er din baggrund til billedet

Åben tuben "Scene" - copy og paste as new layer
Ryk lidt opad
Åben tuben "Ship" - copy og paste as new layer
Resize 2 gange og placer som på færdige image
I layers - sæt Blend mode til "Luminance"

Åben tuben "mask man" - copy og paste as new layer
Ryk ned til venstre
Åben tuben "mask woman" - copy og paste as new layer
Placer oppe i højre hjørne
Dit billede sku nu gerne se således ud:

Åben nu tekst tuben - copy og paste as new layer
placer nede i venstre side

Nu skal "det lille billede" på.
Sørg for du står på øverste layer

Åben tuben "pic small2"
Læg mærke til der er 2 layers
Start med at stille dig på layer "Raster1" (læg mærke til at opasity her er på 0 - sæt den op på 100)
-og luk øjet på Raster 2
edit - copy
Paste as new layer på dit billed
placer den som på det færdige image
Luk op for det layer (Raster1") og åben Raster2
Copy og paste as new layer og nu er det vigtigt
SØRG for de 2 billeder er placeret NØJAGTIGT ovenpå hinanden
(ellers vil den færdige animation hoppe)

På det øverste raster layer flytter du opasity helt ud til venstre = 0

Inden vi laver animationen skal der lige ramme på:

Stil dig på nederste layer - selections - select all - modify- select selection borders
sæt tallet som her

New raster layer
floodfill med din lyse farve
Add en shadow

og igen men uden minus i H og V
selections - select none
Åben tuben "kea" - copy og paste as new layer
Resize tuben 3 gange og placer på rammen

Nu stiller du dig på det layer du satte til 0
copy merged
Åben din AS

Paste as new animation
tilbage i psp
Flyt igen skyderen=10
Copy merged - over i AS - paste after current frame
tilbage i psp
flyt skyderen=20

copy merged - i AS - paste after current frame
tilbage i psp
flyt igen skyderen=30
fortsæt til du er oppe på 100
I AS har du nu 10 frames
Edit - select all - Edit copy
peg et blankt sted på "skrivebordet" og paste as new animation
Edit - select all - Animation - Reverse frames
Gå til din første animation og stil dig på sidste frame
klik på billedet - højreklik og "paste after current frame
Edit - select all - animation - frame properties=25
Se dit færdige resultat
Tilfreds ?

Håber du nød denne tut
Hanne©Mounier
2007