<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Locked heart

Locked Heart


Skrevet i Psp 9
Materialer Her

Unzip alle tuber til din psp
Billedet her kan du trække med ned som lineal

Åben "mask" - shift+D - luk originalen
Aktiver og åben "materialer" her finder du de tuber der skal bruges
alle layers er lukket i "øjet" og alle er omdøbt.
Når du skal aktivere en af tuberne klikker du blot i "øjet"

find "scene" - copy og paste as new layer - placer midt på

Åben tuben "locked frame" - copy og paste as new layer
Dit billede ser nu således ud

Aktiver materialer igen og find tuben "lady" - copy og paste as new layer
Placer i højre side af rammen i midten

Åben tuben "scene" - copy og paste as new layer
Placer bag damen
Åben tuben "slat" - copy og paste as new layer
Placer nede i højre side

Åben tuben "phone" - copy og paste as new layer
Placer den ude i venstre side - se færdige image

Åben tuben "flower" - copy og paste as new layer og sæt den oven på din "slat"

Åben tuben "bow" - copy og paste as new layer
placer den i venstre hjørne ved rammen oppe

Åben tuben "ribbon" - copy og paste as new layer
Placer oppe over rammen og lidt ud til højre

Dublicate - image - free rotate

og ryk den ud i venstre side (se færdige image)

Åben tuben (på filen materialer) "stitch" - copy og paste as new layer
dublicate så du har 3 og placer dem ude i venstre side

Image - add borders

sæt din forground til #e7c77a
og Background til #c7af73
lav en gradient med disse indstillinger

marker den hvide border med din magic wand og floodfill

Effect - Texture - Blinds med disse indstillinger

add drop shadow (som du synes)
selections - select none
Åben tuben "brush" - copy og paste as new layer
placer nede i højre side.

Nu er du færdig
Hanne©Mounier
2007