<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Love of My Life
Love of My Life

 

Skrevet i psp9 og Animationsshop
Filter: Filters Unlimited 2.0

Billedet her kan du trække med som lineal

Unzip tuber til psp
pattern - lægger du i din pattern mappe

Nyt layer 600 x 450
Forgroundcolor til #ffced8
Backgroundcolor til #fcf4f7

Lav gradient således:

Floodfill med gradient

Åben tuben copy og paste as new layer
Placer ude i højre side

Åben tuben copy og paste as new layer
resize tuben 9 gange

placer i den ene firkant oppe
Åben tuben copy og paste as new layer
resize tuben 2 gange
placer tuben nede i venstre hjørne

med selection tool tegn nu en firkant således:

copy

selections - select none
marker nu dit layer med og dit selection tool
Nyt layer
tegn igen op således - og paste into selection:

Åben tuben "screw" - copy og paste as new layer
Placer øverst i venstre hjørne af øverste firmant - se færdige image
placer en samme steder som jeg har gjort

Åben tuben "hjerte" - copy og paste as new layer
Placer således:

Åben tuben "juvel" - copy og paste as new layer
Placer således:

Åben tekst tuberne og placer dem korrekt

Åben tuben "heart template" - copy og paste as new layer

Åben tuben "torn heart" - copy og paste as new layer
Placer i hånden på damen

Layers - copy merged - minimer dit arbejde for nu
Paste as new layer
Nu skal du arbejde videre på dette

Image - add borders

fyld farven er underordnet - bare den ikke er hvid

Med magic wand - klik i fyldfarven
I din Materials palette finder du din pattern
Nyt layer

floodfill med dit pattern

stadig selected
Effects - plugins

klik ok

Med dit lasso tool tegner du nu således:

i din materials palette hvor du har dit pattern ændrer du nu til denne indstilling

nyt layer - floodfill dine tegnede trekanter
Add Inner Bevel

selections - select none

Aktiver nu dit selection tool
tegn op på dit inderste image således:

selections - Modify - select selection borders -

Nyt layer - og floodfill med dit pattern igen men med denne indstilling

Stadig selecteret - add samme Inner bevel som tidligere
selections - select none

Layers - Merge visible
Copy Merged
Åben din AS - paste as new animation
dublicate til 9 frames
retur i psp
Åben igen din heart template tube
copy
over i AS - paste as new animation
Effect - Insert image effect

scroll til din frame1 - delete
du har nu 9 frames som i dit billede
aktiver nu dit image - edit - select all
aktiver dit heart template - edit - select all - copy
aktiver dit image - edit - paste into selected frames
Tilfreds med animationen ? så er du færdig

Håber du nød denne tutorial selvom den var lidt lang.

Hanne©Mounier
2008