<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> memory scrap

Memory Scrap


Skrevet i psp 9 og Animationshop

Åben tuber i psp
Gem mask i din mask folder

Billedet her kan du trække med som lineal

Åben "template" - shift+D og luk originalen
i layers - convert to raster layer

Nyt layer
floodfill med farven #a48763
Layers - load mask from disk - med disse indstillinger

klik ok
Layers - merge group
add drop shadow

Åben "frame" - copy og paste as new layer
Placer som på færdige billede
Dublicate - image - resize 1 gang

ryk rammen lidt ned
dublicate igen og resize 1 gang igen
placer de 3 rammer ca. således

Marker den miderste frame - klik i midten med magic wand
selections - expand og sæt tallet til 3
nyt layer
Åben "picture" - copy og paste into selection
Layers - arrange - move down - 2 gange

Åben tuben "belt1" - copy og paste as new layer
placer nede i venstre side

Åben tuben "belt2" - copy og paste as new layer
Placer som her

Åben tuben "scrap" - copy og paste as new layer
Placer oppe i højre hjørne.
Åben "scrabtekst" - copy og paste as new layer
placer på "pladerne"
Åben teksttuben "memoriesscrap" - copy og paste
placer hvor du synes

Åben tuben "Image7" - copy og paste as new layer
sæt på den store firkant oppe i venstre side

Åben tuben "flower" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet

Åben tuben "chain" - copy og paste as new layer
placer i øverste ramme - layers - dublicate - flyt længere ud i siden

Åben tuben "girl" - sæt hende nede i venstre hjørne

Stil dig på dit mask layer - selections - select all - modify - select selections border
sæt tallet til 5
nyt layer - floodfill med en mørk farve
add drop shadow

Marker nu din tube på billedet med blomsten - layers - copy
Åben AS - paste as new layer
Effects - add effect - Underwater
med disse indstillinger

klik i Customize

alt efter hvordan din indstilling står skal du enten delete frame1 eller den sidste
Animations - frame properties - sæt tallet til 25

Gå tilbage til psp
copy merged
over i AS

Dublicate dit billede til samme antal frames (9 stk)

Edit - select all
marker din blomst - edit select all - edit copy

Marker dit billede
edit - paste into selected frames.
Nu er du færdig

Håber du nød denne tut
Hanne@Mounier
2008