<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> film - movie

Movie - Rose


Skrevet i psp9 og Animationshop
Filter:Ulead Gif-X.plugin 2.0

Materialer
Linien her kan du trække med ned som pegepind

Unzip dine materialer til psp
eller vælg dine egne - et billede, tube ell lign og en font der passer til

Nyt layer str. 600 x 196 og floodfill med sort som her på mit billede

Find din tube eller baggrund - copy og paste as new layer
Skriv evt. en tekst til der passer

Når du er tilfreds - layers - merge visible

Effect - Plugins - Ulead Effect - Gif-x
med følgende indstillinger

Du behøver ikke røre indstillingen i Frames - det gør den selv
Position og Flicker starter i 0 og det er korrekt - når du standser
visningen af selv animationen kommer der forskellige tal frem her.
De betyder ikke noget for dine indstillinger blot skal du gøre op med dig selv
om du vil have filmen rullende fra Left-Right eller som jeg har sat her
fra Right-Left
Klik på "pilen" for at se din animation
Tilfreds - så klikker du nu i "Save" og giver din fil et navn
OG inden du lukker filteret ned klik i "Cancel"

Dit billede på skrivebordet er som før da du begyndte.
Åben nu din AS og browse dig frem til din "film" og åben den
Der er 15 frames
Edit - select all - frame Properties - 15
Klik nu i frame no1 og sæt frame properties til 25 - klik i den sidste frame
og sæt frame properties til 50
Se din animation
Nu er du færdig - gem som gif fil

Hanne©Mounier
2007


Her er en til lille sjov film - tuben er med i din zip