<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Mydream

My Dream


Skrevet i psp9 og AS
Åben tuberne i psp

Billedet her kan du trække med som lineal

 

Åben "template" - "shift"+D - luk originalen

Åben derefter tuben "frame_small" - copy og paste as new layer
med dit selection tool - tegn en firkant således:

Nyt layer
floodfill med farven #411d1d
ryk layeret ned 1 gang med musen
Nyt layer
åben tuben "woman04nov" - copy og paste into selection
selections - select none

Åben tuben "zipper" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet


Klargør nu din animerede zipper således:
Marker layeret - copy
Åben din AS
paste as new animation
Effect - Insert Image Effect - Underwater
med disse indstillinger

klik i Customize

klik ok
scroll til frame1 - delete
gem den til lidt senere


Åben tuben "bow" - copy og paste as new layer
Placer som her

dublicate - image mirror - image flip
placer således

Image - Add borders - med disse tal

med magic wand markerer du det hvide
Åben igen din temp - copy
nyt layer
paste into selection
selections - select none

Åben nu tekst tuberne 1 ell 2
copy og paste as new layer - placer ude til venstre
copy merged
Nu skal du over i AS
Paste as new animation
(du har vel stadig din animerede zipper liggende ikke ?)
din animerede zipper har 8 frames
Dublicate dit image til samme antal frames
Edit - select all
marker din zipper - edit select all - edit copy
over på dit image igen
edit - paste into selected frames
edit select all - animation-frame properties
sæt tallet til 25
resize dit image 1 ell 2 gange som du synes
Gem som gif.
du er nu færdig
Hanne©Mounier
2008