<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Naughty Girls

Naughty Girls


Skrevet i psp9 og AS
tilbehør:
tuber fra zip
filter: Eyecandy 4000 - "smoke"

Billedet her kan du trække med som lineal

Åben tuber i AS

Åben "temp" - "shift"+D - luk originalen
åben derefter "temp2" - copy og paste as new layer
placer ude i venstre side

Åben tuben "SCNaut..." - copy og paste as new layer
resize tuben 1 gang og flyt ud til venstre

Åben tuben "paper2" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet
Åben tuben "paper1" - copy og paste as new layer
Placer lidt ovenpå den anden (se billedet)


Stil dig på nederste layer
Åben tuben "smoking" - copy og paste as new layer
resize tuben 2 gange og placer som her

Add drop shadow

Åben tuben "books" - copy og paste as new layer
resize tuben 2 gange og placer som på billedet

Åben tuben "lightergirl" - copy og paste as new layer
placer som på billedet
Add samme drop shadow som tidligere

Åben nu tekst tuberne og sæt dem på plads på papirerne

Marker nu dit layer med "smokegirl"-pigen på
med lasso tegner du op således:

Effect - Eyecandy 4000 - smoke

klik ok
selections - select none
Image - copy merged
Åben AS

Paste as new animation
retur til psp
klik undo 2 gange
gentag plugin

klik ok
selections - select none
Image - copy merged
Åben AS

Paste as new animation
retur til psp
klik undo 2 gange
gentag plugin

Paste as new animation
retur til psp
klik undotil selection forsvinder
Edit select all
animation - frame properties
sæt tallet til 25
Nu er du færdig
Hanne©Mounier
2008