<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Pingirl

Pingirl

Skrevet i psp9 og Animationsshop

Unzip tuber til psp
Filtre: Mehdi-Weaver
Læg mou_lilla.pspframe i din frames mappe

Billedet her kan du trække med som pegepind

Åben mou_selections

Sæt forgroundcolor til #6246ac
og backgroundcolor til #d899cf
Lav en gradient på din forgroundcolor således:

Selections /Load save/load from Alpha channel

klik "load - floodfill med din backgroundcolor
selections - select none
Nyt layer
Selections /Load save/load from Alpha channel - find sel.2

floodfill med din gradient
selections - none
nyt layer - layers - arrange - send to bottom - floodfill med #d899cf

Åben tuben "triangel" - copy og paste as new layer - ryk "triangel" lidt opad
dublicate - image flip - ryk ned under - se færdige image
lower opacity til ca. 50
Åben nu tuben "hmo_hairpins" - copy og paste as new layer
resize tuben 4 gange

placer som på færdige image inde i "triangel"
Layers - dublicate - image - flip
ryk den under "triangel" - lower opasity til ca. 50

Stil dig igen på hairpins tuben - dublicate - layers - arrange - move down
effect - Mehdi - Weaver

Ryk den længere ind i "triangel"
tegn op med lasso langs "triangel" - hit din delete tast

Image - picture frame

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer over din frame
Copy Merged - Åben din AS - paste as new animation
Dublicate til du har 9 frames
retur til psp

aktiver nu dit lasso tool
marker din hairpins tube igen og tegn op på hendes kjole således:

copy
Åben din AS - paste as new animation

Effect - Insert Image effect

klik i "Customize"

klik ok
scroll til frame1 - delete
Aktiver dit image - edit select all
akriver din "kjole" - edit select all - edit - copy
aktiver dit image - edit - paste into selected frames
Tilfreds ? så er du færdig

Hanne©Mounier
2008