Romance


Skrevet i psp9 og Animations shop
Materialer

Billedet her kan du trække med som lineal

Unzip alle tuber til psp og minimer dem og BarbedWire Brush i din brush mappe

Nyt layer 600 x 450
Sæt din forground color til #958e9e
og backgroundcolor til #e5d1d4
Lav en gradient med følgende indstillinger:

Floodfill

Åben tuben "Eye" - copy og paste as new layer
Åben derefter tuben "romance tilbehør"
copy og paste as new layer
I layers - Dublicate - Image - mirror - flip
Placer som på billedet her

Åben nu tuben frame stor - copy og paste as new layer
placer ca som på det færdige billede
I layers - Dublicate - image - resize

ryk din resized frame lidt ned og ud til venstre
Åben tuben hmo_keaheart copy og paste as new layer
I Layers - højreklik og gå til arrange - "bring to top""
og resize den 5 gange.
Med dit moove tool rykker du den på plads.
Aktiver nu dit lasso tool og tegn op således:

tryk på "delete" tasten et par gange -
klik på dit lasso tool igen
højreklik med musen et sted på billedet og din selection forsvinder

Åben tuben hmo_heart
copy og paste as new layer
resize (med samme indstilling som tidligere) 4 gange
Sørg for den ligger som det øverste layer. ellers gå i Layers - Arrange- Bring to top
Lasso igen og tegn op således

tryk "delete" tasten et par gange -klik på dit lasso tool igen
højreklik i billedet og selectionen er væk.

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer som på færdige billede
Stil dig på øverste layer
Nyt layer
Aktiver din brush og find din brush BarbedWire

Brug disse indstillinger

Nyt layer - lav en brush i din lyse farve i nederste venstre hjørne
I layers rykker du den ned til lige over din background
Nyt layer - lav en brush i højre hjørne med din mørke farve
Det gør du ved at bytte om på din forground/backgroundcolor
ved at klikke på pilen (her i den røde cirkel)

på den mørke brush add drop shadow

Image - Add borders - sæt tallet til 5 og white
Marker den hvide ramme med din magic wand
Selections - Modify - Expand og sæt tallet til 1
Nu skal du floodfill med din gradient men forinden
klikker du i gradient paletten og hak af i "invert"
floodfill nu det hvide i rammen - selections - select none

Add borders igen med samme tal og farve
Selections - Modify - Expand og sæt tallet til 1
klik i gradient paletten og fjern hakket i "invert"
floodfill - selections - select none

Åben tuben Sparkel-New - copy og paste as new layer
resize et par gange hvis du synes
Placer nederst til højre på din mørke brush
Med din mus højreklikker du nu øverst på dit billede

og "copy merged"
Åben din AS

Paste as new animation - retur til psp
Med dit move tool flytter du nu stjernen til et nyt punkt

Højreklik igen oppe i billedet - copy Merged
over i AS - paste after current frame
retur til psp

dette gentager du til du synes der er stjerner på nok
Jeg har sat hele vejen rundt
Edit - select all - animation- Frame properties - sæt tallet til 15 eller hvad du synes
Gem som gif fil

Hanne©Mounier
2007