<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> santa

Santa is comming


Skrevet i psp9

Åben dine tuber i psp
Mask gemmes i din mask folder
Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600x450
floodfill med farven #040613
nyt layer - floodfill med farven #49658e
Layers - new mask layer
find din mask

Layers - merge group
Add drop shadow

Åben tuben copy og paste as new layer
Placer mellem dit mask layer og background

marker øverste layer - selections - select all
New Layer
Åben tuben copy og paste as new layer

Åben tuben copy og paste as new layer
Placer som på færdige billede
Du har nu dette

Åben tuben copy og paste as new layer
Åben tuben copy og paste as new layer
placer lige ovenpå ringen - som på færdige image

Åben nu teksttuben - placer den hvor du synes


Edit - copy merged
Åben din AS
Paste as new animation
Dublicate til du har 8 frames
Åben
Marker dit image - edit select all
Marker din ani star - edit select all - copy
retur på dit billede - marker aktive
Edit - paste into selected frames
Edit select all - animation - frame properties
sæt tallet til 25
Add dit navn
Nu er du færdig

Håber du nød denne lette tut
Hanne©Mounier
2008