<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> say
Say my name

Skrevet i psp9

Billedet her kan du trække med som lineal
Åben dine filer i psp
Gem mask i din mask folder
Filter: Alien Skin Xenofex2 - Lightning

nyt layer 600 x 450
sæt forgroundcolor til c00000
og backgroundcolor til 000000
floodfill image med forgroundcolor
nyt layer
floodfill image med backgroundlayer
Layers - load/save mask - Load
find din mask og sæt disse indstillinger

Layers - merge group
tegn op med lasso som her
nyt layer

Åben tuben "marmor" - copy og paste into selection
selections - select none

Åben tuben "kugle" - copy og paste as new layer
Placer som her


Åben tuben "vimpel" copy og paste as new layer
Placer i venstre ramme

Åben tuben "oriental" - copy og paste as new layer
Placer til højre i billedet
dublicate - layers - arrange - move down
med musen flytter du tuben lidt ud i højre side - lower opasity til ca. 48
tegn op med lasso på det "overskydende" som her


klik "delete"
klik på dit lasso tool - flyt musen ind i billedet - højreklik
din selection er nu væk ;-)

Åben nu tuben "bow" - copy og paste as new layer
Placer som på billedet både foroven og forneden

Marker nu dit layer med "kuglen" - marker dit selection tool

vælg "circle oppe i indstilinger
tegn en cirkel ved at starte midt på kuglecirklen og træk musen langsomt opad
kan du ikke ramme 1. gang - undo og prøv igen


Effect - Plugins - Alien skin Xenofex2 - Lightning
Med disse indstillinger


klik ok
Selections - select none
Copy Merged
Åben din AS
Paste as new layer - retur til psp igen
klik i undo 2 gange
Op i effect - plugin igen
klik kun i "Random seed" 1 gang
Selections - select none
Copy Merged
over i AS - paste after selected frame
retur til psp igen
denne procedure gentager du til du har 5 frames (billeder) i AS
I AS åbner du tuben "tekst" - dublicate til samme antal frames
marker dit image - Edit - select all
marker din tekst tube - Edit select all - Edit cpy
marker dit image - Edit - paste into selected frames
placer teksten så lynet rammer
Edit - select all - animation - frame properties - sæt tallet til 25
Nu er du færdig
Håber du nød denne tut

Hanne©Mounier
2008