Secrets

Denne tutorial er skrevet i PSP9 og AS

billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600 x 450
Forgroundcolor #444b47
Backgroundcolor #eff7f9
Layers - load/save mask - from disk

Add drop shadow

Åben tuben copy og paste as new layer
Placer som på færdige image
Åben tuben copy og paste as new layer
resize 4 gange
Adjust - hue/saturation - colorize

med dit lasso tool tegner du op således:

resize 2 gange - placer som på billedet
Åben tekst tuben - placer som på billedet

Åben tuben copy og paste as new layer
placer nede i venstre hjørne.

Aktiver igen dit lasso tool og tegn op således på dit group layer

nyt layer
med dine farver fra start - lav en gradient

floodfill - ad drop shadow som du synes
stadig selecteret - nyt layer
i din farvepalette/gradient klikker du i "invert" og floodfill med din gradient.
Selections - select none
Luk det første layer med din gradient"ramme" -
Åben AS

Paste as new animation
retur til psp
Luk det layer du lige har brugt og åben det andet
copy Merged - over i AS - paste after current frames
Edit select all - frame properties - sæt tallet til 45
Nu er du færdig - håber du nød denne tut.
Hanne©Mounier
2009