Sunrise

 

Psp9 og Animationsshop

Unzip alle filer til din psp
Billedet herunder kan du trække med som lineal

Åben "back pattern.jpg" - "shift" +D - luk originalen
Åben derefter "wall" - copy og paste as new layer

Åben tuben "balkony" - copy og paste as new layer
Placer som her ved at rykke tuben lidt nedad

Åben tuben "pearls" - copy og paste as new layer
Ryk tuben ud og op i venstre side
Layers Dublicate - Image - Mirror og placer nede i højre side
(se evt. færdige image)

Åben tuben "scene" - copy og paste as new layer
Ryk den ned i dine layers så den ligger under layeret med balkony

Åben tuben "flower" - copy og paste as new layer
Placer nede i højre side

Åben tuben "pattern" - copy og paste as new layer
Placer den som på billedet - ryk den lidt opad så kanten foroven ikke ses

Åben nu tuben "lady" - copy og paste as new layer
Ryk hende på plads som billedet - i venstre side og lidt nedaf

Åben tekst2 tuben - copy og paste as new layer - ryk på plads

Nu skal "solen" animeres
Marker det layer hvor du har din "scene"
Adjust - Add/Remove Noise - Noise
Sæt tallet til 10

Copy Merged
Åben din Animationshop
Paste as new animation
Retur til psp
Klik i undo 1 gang

Igen - Adjust - Add/Remove Noise - Noise
Sæt tallet til 15
Over i AS - paste after current frame
Retur til Psp
Klik undo 1 gang

Gentag Add Noise en gang mere og ændre nu tallet til 20
Tilføj evt. dit navn
Nu er du faktisk færdig
Håber du nød denne lille tut

Hanne©Mounier
2007