<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> victorian

 

 

Victorian

Skrevet i psp9

Unzip tuber til psp
der er ikke anvendt filtre udenfor psp.

Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 691 x 468
Sæt din forgroundcolor til #f0d8e1
og backgroundcolor til #4e2334
Lav en gradient med følgende indstillinger

floodfill dit image
Åben nu tuben "slat" - copy og paste as new layer
Åben tuben "cafe" - copy og paste as new layer
ryk på plads i rammen - Lower opasity til ca. 70

Åben nu tuben med hunden
copy og paste as new layer -Image - mirror - resize 5 gange

sæt på plads

med dit softener tool skal du lige køre henover nederste kant på hunden

Åben nu tuben "PinkHat.." copy og paste as new layer
resize tuben 3 gange

sæt på plads således

Dublicate 1 gang så den blir tydeligere
Åben nu "frame" - læg mærke til der er 2 layers
marker frame1 - copy og paste as new layer over på dit billede
tilbage på din "frame - marker frame2 - copy og paste as new layer over på dit billede
Effect - Texture effect - Blinds med disse indstillinger

stil dig på øverste layer
new layer
vælg din mørke farve og floodfill dit image
selections - modify - contract - sæt tallet til 4
hit din delete tast på tastaturet
Åben tuben "flower" - copy og paste as new layer
placer nederst til højre på damen

sæt til sidst tekst tuben på
add evt. dit navn og gem som jpeg.

Håber du har nydt denne tut
Hanne©Mounier
2008