<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> welcome 2009
Welcome 2009

Skrevet i psp 9

Åben tuber i psp
gem mask i din mask folder
Filter: Alien skin Xenofex2 - Constellation
Scrap kan du hente her:
http://pspgirlplace.blogspot.com/


Billedet her kan du trække med som lineal

Nyt layer 600x450
floodfill med farven #f7efd6
Nyt layer og floodfill med farven 625139
Layers - Load/save mask - find din mask

klik ok
Layers - merge group
Add drop shadow

aktiver dit selection tool og tegn op således


Åben tuben Lexis_MistedFCM -
paste as new image
stadig markeret - resize 3 gange - ikke hak i alle layers
selections - invert
tryk et par gange på din delete tast
Selections - none
Åben nu tuberne:
pspgirl_hjerte & pspgirl_ring
copy og paste as new layer - sæt som på færdige billede

Åben tekst tuben - copy og paste as new layer
Placer som her

åben tuben Seachell - copy og paste as new layer
Add evt. dit navn nu

Nu skal du animere
sørg for Seashell tuben er markeret
Effect - alien skin xenofex2 - Constellation
med disse indstillinger

klik ok
copy merged
Åben din AS
Paste as new image - retur til psp
klik undo 1 gang
add constellation igen men klik 1 gang i random Seed
copy merged
over i AS - paste after current frame - retur til psp igen
gentag constellation 1 gang mere - husk random seed
Nu er du færdig - håber du nød tutten
GODT NYTÅR!

Hanne©Mounier
2008