Winkel's Geisha

Skrevet i psp9 og Animation shop 9
Materialer

Unzip alle tuber til din psp
Billedet her kan du trække med som lineal


Nyt layer 500 x 475 - floodfill med sort
Åben tuben "Bloodmoon" - copy og paste as new layer
Placer lidt ude i højre side - stræk den lidt med dit deform tool

Åben tuben S1_tag - copy og paste as new layer
Dublicate og resize 1 gang - sæt dem som på billedet herunder

Åben tuben 2471 Maggie - copy og paste as new layer
resize 4 gange og sæt på plads som på færdige billede

Åben blomstertuben - copy og paste as new layer
resize 2 gange - Image - Mirror
sæt på plads

Åben tuben ice_cherry - copy og paste as new layer
resize 1 gang og placer den til venstre for blomstervasen
Åben nu tekst tuben og placer som på færdige billede
Merge layers visible

Nu skal du aktivere dit lasso tool og tegne op således


copy
Åben din Animationshop og paste as new animation
Effect - Insert Image effect - Underwater

Klik i customize

klik ok

Du har nu 11 frames - alt efter om vasen er mørk på første eller sidste frame- skal du delete denne frame


Over i psp:
Selections - select none
Copy dit billede
og over igen i psp - paste as new animation

Dublicate dit billede til der er lige så mange frames som på vasen
Aktiver dit billede
Edit - select all
aktiver vasen
Edit select all - copy
tilbage på billedet
Edit - paste into selected frames
placer vasen lige ovenpå den der er på billedet
Slip med musen
Edit - select all - Animation-Frames properties
sæt tallet til 15
Gem som gif fil

Hanne©Mounier
2007
og Bente Winkler