With all that I am


Skrevet i psp9

Unzip materialer til din psp
Billedet her kan du trække med som lineal

Start med nyt layer 600x450
Sæt forgroundcolor til #4a3021
og backgroundcolor til #de3808

Lav en gradient

floodfill dit image

Åben tuben "scene" copy og paste as new layer
Åben tuben "tekst" - copy og paste as new layer - ryk lidt opad

Åben nu tuben "green bird" - copy og paste as new layer
Placer som her

Åben nu tuben "feather frame" - copy og paste as new layer
Add drop shadow

Luk øverste layer af og placer dit på næste - edit - copy merged - Åben din AS

Paste as new animation
Effect - Insert image effect

Gå til frame 1 - delete

Retur til psp - åben dit øverste layer igen - edit copy
Over i AS - dublicate dette billede (din ramme) så du har lige så mange frames som dit image

dvs 9 frames
Klik på dit billede - edit - select all
Klik på din "ramme" - Edit - select all - copy
Klik på dit billede - Edit - paste into selected frames
NU er du færdig - håber du kunne lide denne tut

Hanne©Mounier
2007